Cennik

Użytkownik Prywatny

  1. Czas emisji ogłoszenia - 30 dni

  2. Opłata za emisję ogłoszenia - 24 zł

  1. Czas emisji ogłoszenia - 90 dni

  2. Opłata za emisję ogłoszenia - 54 zł