Kontakt

Wydawca portalu internetowego Miasto – Wieś

Velstand Spółka z o.o.

ul. Drzewieckiego 19 F lok. 78

54-129 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł

NIP: 8943113578 | REGON: 368228382 | KRS: 0000694349

Pytania i uwagi: kontakt@miasto-wies.pl

INFOLINIA: 600 744 245      |     pon.-pt. od 8.00 do 16.00